Filosofisk praksis

En viktig inspirasjonskilde for Filosofisk Praksis er filosofen Sokrates (470 - 399 f. Kr). Som filosof er Sokrates kritisk til dem som hevder å besitte viten. I stedet vektlegger han verdien av å søke ny viten og gjøre etablerte sannheter til gjenstand for refleksjon. Å filosofere er en livskunst og et dannelsesmiddel. Det er en måte det enkelte menneske kan lære seg å leve ”det undersøkte liv” hvor man undersøker både sin tenkte filosofi om livet og sin levde filosofi i livet.